Album "Diagnostika - Self Diagnosis" (vife)

Diagnostika - Self Diagnosis

Diagnostika vykonaná zo sedadla vodiča:

1. Kľúč do polohy ON a vypnúť Audio - tlačidlom Off

2. Stlačiť a držať tlačidlo INFO a súčasne otáčať ľavým gombíkom Audio v smere hodinových ručičiek

3. Na displeji sa zobrazí úvodná obrazovka Self Diagnosis

4. Pohyb po obrazovke je pomocou joistiku a tlačidiel okolo neho

5. Exit - slačiť tlačidlo back, podľa potreby aj viackrát

Fotky

08-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 164 KB

07-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 163 KB

06-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 147 KB

05-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 147 KB

04-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 153 KB

03-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 152 KB

02-Diagnostika - Self Diagnosis

1600x1200, 148 KB

01-Diagnostika - Self Diagnosis, úvodne MENU

1600x1200, 158 KB