Album "Diagnostika - Self Diagnosis" (vife)

Diagnostika - Self Diagnosis

Diagnostika vykonaná zo sedadla vodiča:

1. Kľúč do polohy ON a vypnúť Audio - tlačidlom Off

2. Stlačiť a držať tlačidlo INFO a súčasne otáčať ľavým gombíkom Audio v smere hodinových ručičiek

3. Na displeji sa zobrazí úvodná obrazovka Self Diagnosis

4. Pohyb po obrazovke je pomocou joistiku a tlačidiel okolo neho

5. Exit - slačiť tlačidlo back, podľa potreby aj viackrát

Fotky