Fórum - Téma


Výmenaspojky PATROL Y60


Fórum Návody Výmenaspojky PATROL Y60
2008-01-21 19:02:25

Výmena spojky Patrol Y60.

Prejavilo sa pri 121 000km:

Pri zaradenom vyššom rýchlostnom stupni (4-5) a cca 2000 ot/min, začala prešmykovať spojka, hlavne sa to prejavovalo pri potrebe výkonu pri zrýchlení alebo jazde do stúpania. Preto som sa rozhodol pre výmenu spojky. Zaobstaral som si komplet spojkovú sadu, lamela, prítlačný tanier a spojkové ložisko a puzdro do zotrvačníka na predlohový hriadeľ prevodovky, nakoľko som nevedel čo ma pri oprave čaká. Spojkové ložisko a puzdro do zotrvačníka som nakoniec pri oprave nepoužil.

Potrebné ND na opravu :

1. Spojková lamela 1x

2. Prítlačný tanier spojky 1x

3. Ložisko spojky 1x

4. Puzdro do zotrvačníka 1x

5. Špeciálny mazací tuk na spojku (ja som použil mazací tuk SHELL ale doporučujem výrobok ,,ZF“ OLISTA Longtime 3EP, je originál na spojky) na namazanie vodítka spojkového ložiska a na namazanie náboja spojkovej lamely.

6. Tesniaci tmel

Špeciálne náradie:

1. Prípravok na osadenie spojkovej lamely- ja som použil zapožičaný prípravok ktorý bol vyrobený zo zlomenej predlohovej hriadele prevodovky.

Prípravok na osadenie a vystredenie spojkovej lamely.

Postup opravy:

Vozidlo som pristavil na montážnu jamu. Začal som odpojením akumulátora, - pol. V interiéri som musel demontovať podlahový koberec, takže som demontoval pravú a ľavú PVC prahovú lištu, doraz plynového pedálu, madlo radiacej páky rýchlostných stupňov a koberec som prevliekol cez radiace páky rýchlosti a prídavnej prevodovky, koberec som uložil na sedadla.

Okolo radiacich pák som demontoval kovovú mriežku tesniacich manžiet - 6 závrtných skrutiek zo šesťhrannou hlavou na kľuč 10. Mriežku som z manžetami prevliekol cez radiace páky aby som mal prístup ku kulise radenia rýchlostných stupňov. Kulisu som odmontoval domontovaním 4 skrutiek na kľuč 12 a vybral z prevodovky miernym poklepaním, bola prilepená tesniacim tmelom. V motorovej časti som demontoval hornú skrutku štartéra. Presunul som sa do montážnej jamy a začal som s prácami pod vozidlom.

Demontoval som komplet spojovací hriadeľ na pohon prednej nápravy, spojovací hriadeľ na pohon zadnej nápravy stačí demontovať iba od prevodovky. Odpojil a uvoľnil elektrickú kabeláž na snímače prevodovky a prídavnej prevodovky, podtlakovú hadičku na ľavej strane prevodovky. Demontoval som kvapalinový spojkový valec na pravej strane prevodovky a opatrne som ho odchýlil od prevodovky aby nezavadzal pri demontáži prevodovky, hydraulické potrubie do spojkového valca som nedemontoval jednak som sa obával poškodenia potrubia a nebolo to potrebné, pri odchýlení spojkového valca treba dať pozor na potrubie aby sa nezlomilo. Demontoval som spodnú skrutku štartéra a štartér vytiahol z prevodovky smerom k motoru, el. káble štartéra nie je potrebne odpájať . Na ľavej strane prevodovky som demontoval 2 skrutky na držiaku ktorý drží výfukové potrubie, stiahol gumenú manžetu zo spodného kĺbu na tiahlo radenia prídavnej prevodovky a demontoval kĺb radenia, potom som demontoval páku na radenie prídavnej prevodovky ktorá bola upevnená na prevodovke 2 skrutkami a vytiahol z čapu na prevodovke.

Povolil som 8 skrutiek na spodnom nosníku prevodovky (2 skrutky som kvôli značnej korózii skrutiek utrhol, preto doporučujem pôvodne skrutky pri spätnej montáži nahradiť novými), skrutky som zatiaľ nedemontoval nakoľko som nemal ešte zabezpečenú prevodovku proti padnutiu. Demontoval som obvodové skrutky ktoré spájajú motor z prevodovkou, k dvom horným skrutkám je zlý prístup, povolil som ich zo spodku vozidla za pomoci dvoch nadstavcov a gola kľúčov. Prevodovku som podložil hydraulickým zdvihákom v mieste prídavnej prevodovky a zabezpečil proti pretočeniu. Motor som podložil v mieste olejovej vane, tak aby sa nepoškodila. Odmontoval som skrutky na spodnom priečniku prevodovky, ktoré som predtým kvôli ľahšej demontáži povolil.

Prevodovku som za pomoci priateľov vytiahol smerom von od motora, šlo to dosť z tuha nakoľko medzi motorom a prevodovkou je tesniaci tmel aby sa do spojkovej skrine dostalo čo najmenšie množstvo vody a nečistôt pri jazde v teréne alebo brodení vodných prekážok, pomohol som si s dvoma silnými skrutkovačmi, ktoré som zapriečil medzi motor a prevodovku v mieste montážnych kolíkov, ktoré sa nachádzajú po bokoch príruby. Prevodovku sme vytiahli iba toľko aby som mal ľahký prístup k spojke a spojkovom ložisku.

Demontoval som prítlačný tanier z lamelou spojky, odistil ložisko spojky s vodiacim puzdrom a ložisko vybral, po dôkladnej kontrole starej spojky som zistil opotrebenie spojkovej lamely, a tlmiacich pružín, na moje počudovanie prítlačný tanier spojky, puzdro v zotrvačníku, zotrvačník a spojkové výtlačné ložisko nevykazovali žiadne stopy opotrebenia (však Japonec). Skontroloval som uloženie predlohového hriadeľa prevodovky či nedošlo k poškodeniu predného ložiska výstupného hriadeľa, našťastie bolo v poriadku. Zotrvačník motora som dôkladne vyčistil a odmastil. Puzdro v zotrvačníku som sa rozhodol nechať pôvodne. Očistil som predlohovú hria

2008-01-21 19:13:19

Očistil som predlohovú hriadeľ prevodovky a vodítko spojkového ložiska. Keď som chcel vymeniť výtlačné spojkové ložisko prišiel som na to že nové ložisko zo zakúpenej novej spojkovej sady nepasuje, nakoľko pôvodnému ložisku nič nebolo (našťastie), tak som len zo starého ložiska opatrne demontoval prachovku a ložisko namazal mazacím tukom, prachovku som vrátil na pôvodne miesto v ložisku, namazal som vodiace puzdro výtlačného ložiska a ložisko namontoval naspäť na svoje miesto a zaistil poistkou. Pokračoval som montážou samotnej spojky, do novej spojkovej lamely som vložil montážny trň a lamelu spolu z tŕňom som vložil do puzdra v zotrvačníku motora, osadil som prítlačný tanier spojky na koliky na zotrvačníku a tanier dotiahol obvodovými skrutkami postupným doťahovaním do kríža. Vybral som montážny trň a náboj spojkovej lamely + puzdro zotrvačníka som jemne namazal mazacím tukom.

Spätnú montáž som previedol opačným spôsobom, pri spätnej montáži treba očistiť a utesniť dosadaniu plochu v mieste spojenia prevodovky z motorom a tak isto kulisu radenia rýchlostných stupňov.

Nový spojkový set – made in japan

Stará spojková lamela.

Puzdro do zotrvačníka.

Na záver:

Opravu som previedol v rámci mojich znalosti a manuálnej zručnosti (nepodarilo sa mi zohnať žiadny manuál). Oprava mi trvala cca 7 hodín z menšími prestávkami, nepokladám túto opravu za jednoduchú ale ani za ťažkú opravu, preto doporučujem pred takouto opravou sa poradiť z profesionálom a sám zvážiť svoje schopnosti a možnosti. Nevýhodou takejto svojpomocnej opravy je že Vám nikto na tuto opravu nedá záruku, výhodou je lacnejšia oprava a pre mňa aj dobrý pocit že som si to spravil sám.


Odpovědět