Fórum - Téma


Ťahanie prívesneho vozíka


Fórum Technický koutek Ťahanie prívesneho vozíka
2011-11-29 16:08:42

Zdravím chcem sa spýtať či môžem ťahať vozik, ktorý ma celkovú hmotnosť aj s nákladom 2500kg keď mám ťažné do 2300kg. Mám na mysli nenaložený vozík alebo keby ma len do tých 2300kg celkovú vahu aj s nákladom ale v techničáku ma 2500KG??

2011-11-29 16:22:09

Takéto veci sa myslím učia v autoškole...

Myslíš, že policajt bude na ceste vážiť vozík? A keby aj - zákon hovorí jasne. Takže pozrie do papierov a vybavené...

2011-11-29 17:08:32

teď nedávno se to změnilo, platí okamžitá hmotnost a ne ta co je v dokladech. Takže za trabantem klidně můžu táhnout prázdný vlek na přepravu aut. Dřív to bylo podle údajů v TP. Někde na netu je to psaný, buď na stránkách ministerstva, nebo autoškol.

2011-11-29 17:10:19

Len či je to aj u nás na Slovensku tak.

2011-11-29 17:10:57

Podľa jazyka súdim, že ide o Slováka a u nás sa zatiaľ nič nezmenilo aj keď je to logické a platí to aj inde...

2011-11-29 20:19:20

Tak isto je to aj na Slovensku.Pritlačila unia .Beru sa skutočne vahy

2011-11-29 20:38:03

Čo myslíš pod skutočnou váhou?

2011-11-29 20:41:46

pokud máš řidičák jen na osobák(u nás sk.B) tak může být souprava(auto + vozejk s nákladem) do 3500kg to nesmíš překročit.

2011-11-29 21:40:56

2sjaro: poprosím konkrétne číslo novely, ktorá to zmenila

2miniwop: zasa odlišnosť oproti SR ...

2011-11-29 21:53:45

jak je to v SR??

2011-11-29 21:59:50

Takisto, som troška zmagorený z nedostatku spánku, už sa mi to pletie...

http://forum.autobazar.eu...piny-b-prives-t40483.html

2011-11-30 01:04:09

Myrec Ak maš tažne 2000 kg možeš tahat vozik ktory ma celkovu 2500 kg ak neprekroči naklad plus prazdny vozik 2000 kg

http://natankuj.sme.sk/c/...at-aj-tazsie-privesy.html

A potrebuješ k tomu vodičak B a E

miniwop neviem ako v CZ ale v SK k B skupine vozik len do 750kg

2011-11-30 08:08:38

Sjaro máš pravdu B je do 750kg pak musí bejt sk.E . Jsem to splet sorry

2011-11-30 08:48:01

Jojo je to tak, platí okamžitá váha a vozík nad 750 kg musíš mít B+E. takt oo mám já, protože nemám céčko, tak abych mohl tahat za Terranem vlek na přepravu aut s autem. Stávalo se nám často, že nás dřív kontrolovali, ale od doby co platí okamžitá, už konbtrolují míň. Ale i to kontrrolují, vezmou TP vleku a TP auta na vlekua sečtou váhy a pokud je překročeno, tak je problém.

2011-11-30 19:40:13

sjari: diky moc my to pomohlo a hentu stránku mi nejde otvoriť.

A isto je teda v platnosti ten zákon ešte? Čiže mám auto kotré ma ťažné do 2300kg a može ťahať vozík ktorý ma celkovú hmotnosť do 2500kg v techničáku ale budem nakladať len do 2300 kg?

2011-12-01 08:21:34

ano 2300 včetně váhy vleku!! a musíš mít E čko k B čku

ker
2011-12-02 16:49:52

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

PO BOX 9, 110 15 Praha 1

K uveřejnění na internetových stránkách MD

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha

--- / --- 120/2006-160-LEG/1

Kněžínek Jan, JUDr. / 972 231 474

16.10.2006

Věc: Stanovisko k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a B+E z hlediska řízení jízdních souprav

S ohledem na množící se dotazy k významu řidičského oprávnění skupiny B a B+E z hlediska možné řízení jízdních souprav vydává Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní a BESIP, následující stanovisko.

Skupina B :

Podle § 81 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, přicházejí v úvahu v zásadě dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B. Písmena a) až c) totiž představují samostatné alternativy vozidel, resp. jejich souprav, jež lze s oprávněním skupiny B řídit.

Podle písmene a) cit. ustanovení motorové vozidlo, které má kromě místa řidiče nejvýše osm míst k sezení a jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Souprava tedy může mít následující složení: motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo až 750 kg = jízdní souprava 4 250 kg (ve všech uvedených případech se jedná o maximální přípustnou hmotnost).

Podle písmene c) tohoto ustanovení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, tj. jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do max. 3 500 kg.

Skupina B+E :

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory). Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.

Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS).

JUDr. Pavla Horká

ředitelka

Odbor dopravně správní a BESIP

v z. JUDr. Jan Kněžínek, v.r.

zástupce ředitelky


na tomto odkaze je toto vyjádření ke stažení v originále – stránky Ministerstva dopravy ČR:

http://www.mdcr.cz/NR/rdo...keopravneniskupinBaBE.doc


Odpovědět