Fórum - Téma


návod NAPROGRAMOVÁNÍ D.O. Siemens 5WK4


Fórum Návody návod NAPROGRAMOVÁNÍ D.O. Siemens 5WK4
2009-07-18 00:24:26

Zdravím,

řešil jsem problem nefunkčního D.O. po delší odstavce baterie a jelikož jsem tu našel taky někoho se stejným problémem, tak posílám návod na naprogramování D.O. Siemens 5WK4, tak, jak jej sepsal pro www.ClubNissan.co.uk uživatel Mike.

Jím uvedený seznam typu Siemense (psal jej tuším pro osmistovkovou řadu) a podporované značky aut jsou zřejmě jen orientační, já mám Terrano II 2.7 TD Wagon a D.O. Siemens 5WK4 600 a 601a podle tohoto postupu jsem to v pohodě naprogramoval a koooonečně je můj vůz i na dálkáč:+) a

funguje to na první pokus. HHHUUUURRRRRAAAAA......

...jo a musíte mít u toho programování zavřený dveře (ne jako já, který jsem v tom vedru větral dveřma otevřenými dokořán), jinak se to v polovině zastaví...

Keyfob Registration

These keyfob registration instructions refer to the factory fit alarm/keyless entry systems fitted to the following:

Y61 Patrol

P11 & P11-144 Primera

K11 Facelift Micra

R20 Terrano II

Follow the following instructions if your keyfobs won’t work or your adding an extra fob.

Make sure you have all the keyfobs that require registration.

Make sure the batteries are in good condition.

Make sure the vehicle battery is in good condition.

Switch ignition switch exactly 6 times from the “LOCK” to the “ON” position within 10 seconds and return the switch to the “LOCK” position and leave the key in the ignition.

After 2 seconds the indicators will flash to tell you the system is in the “registration mode”.

Press and hold the unlock button (this is the black button on the fobs with red and black buttons on them) on the keyfob.

Press the lock button (red button) 3 times.

Release the unlock button (black button).

If the registration has been carried out correctly the direction indicators will flash once.

If you need to register more than one fob then get the 2 nd or 3 rd keyfob and return to step 6.

After all the required keyfobs have been registered switch the ignition to the “ON” position. If the whole process is successful then the indicators will flash twice.

Now switch off the ignition, remove the key and check the operation of all the keyfobs.

This write up was supplied by Mick for Club Nissan

2009-07-18 12:25:37

tu je preklad

Keyfob registrace

Tyto keyfob instrukce registrace odvolávají se na továrnu vhodné alarm/nemající klíč systémy vstupu hodící se k následující:

Y61 hlídka

P11 & P11 - 144 Primera

K11 úprava vzhledu Micra

R20 Terrano II

Následujte řiďte se směrnicemi jestli váš keyfobs nebudete pracovat či vaše přidávání extra kapsičky.

Ověřte si, zda vy máte celý keyfobs který požadovat registraci.

Ujistěte se, že baterie jsou v dobrém stavu.

Ujistěte se, že vozidlová baterie je v dobrém stavu.

Přepněte spínač zapalování přesně 6 krát z "LOCK" "ON" pozici během 10 sekund a vrátit přejít na "LOCK" pozici a dovolení klíč v zapalování.

Po 2 sekundách indikátory zazáří říct vám systém je v " módu registrace".

Tiskněte a držte uvolňovací klávesu (toto je černí klávesa na kapsičkách s červenými a černými knoflíky na nich) na keyfob.

Stisknout uzavírací tlačítko (červená klávesa) 3 krát.

Uvolněte uvolňovací knoflík (černý knoflík).

Jestli registrace byla uskutečněná správně směrovka auta zazáří jednou.

Pokud potřebujete registrovat víc než jedna kapsička pak dostat 2 nd či 3 rd keyfob a návrat do kráčet 6.

Po celý požadovaný keyfobs byl registrovaný přepnout zapalování k "ON" pozici. Jestli celý proces je úspěšný pak indikátory zazáří dvakrát.

Teď vypne zapalování, odstraňte klíč a kontrolujte operaci celý keyfobs.

Toto vypsat byl dodávaný Mick pro Club Nissan

2010-01-21 06:33:49

2011-03-29 19:02:20

Hrudík


Odpovědět