Fórum - Téma


Micra K12 na pristrojovke svieti KEY


Fórum Micra K12 Micra K12 na pristrojovke svieti KEY

Manuály  |  Inzerce  |  Model Nissan Micra K12  |  Naše vozidla2010-03-27 20:05:52

Ahojte. Priatelke stale svieti KEY na pristrojovke .... MICRE K12 1.5 DCI

Auto funguje normalne... Je to predzvest niecoho ?

2010-03-28 11:54:07

Ak mas otvaranie na dialkove v kluci tak to treba iba preprogramovat, podla postupu zo stranky:

http://www.programyourkey...nsponder_Programming.html

NISSAN Micra Key Remote Control Programming

The Central Door locking is controlled by the Multi-Remote Control system which controls the door locking, door super locking and hazard reminder. When the doors are locked and unlocked the unit flashes the hazard lights once for lock and twice for unlock.

A maximum of four remote controls are allowed to be programmed.

Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote control plip key.

1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.

2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.

3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning lights twice.

4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.

5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.

6. Release the unlock button.

7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.

8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s.

9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.

10. Remove key, and check all plip key’s for operation.

NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip keys have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has been received for 120 seconds.

dalsia moznost je ze je vypnuta "hijack" funkcia ale navod som nenasiel ale zevraj je uvedeny v uzivatelskom manuale.

2010-03-28 12:46:51

Centrálne zamykanie je riadený Multi-diaľkové ovládanie systému, ktorý kontroluje uzamknutie dverí, dvere super zamykanie a nebezpečenstvo pripomenutie. Keď sú dvere zamknuté a odomkol jednotka bliká výstražné svetlá raz pre zamknutie a odomknutie dvakrát.

Maximálne štyri diaľkové ovládanie je povolené naprogramovať.

Zaistite, aby všetky dvere boli odomknuté, buď pomocou dobrú transpondéra kľúča alebo diaľkového ovládania plip kľúč.

1. Zapnite zapaľovanie z polohy 0 do ON 6 krát počas 10 sekúnd.

2. Potom zase zapaľovania prepnite do polohy OFF. Zanechajte kľúč v zapaľovaní.

3. Po 2 sekundách sa systém vstúpiť do režimu programovania a bude blikať výstražné svetlá dvakrát.

4. Stlačte a podržte tlačidlo na odomknutie PLIP. (PLIP je tlacidlo na dialkovom ovladači ?)

5. Pri stlačení tlačidla odomknúť, stlačte tlačidlo zámku 3 krát. (drzat odomknutie na kluci + 3 krat tlacidlo zamku pod spinacou?)

6. Uvoľnite tlačidlo odomknúť.

7. Výstražné svetlá budú blikať, akonáhle uviesť úspešné programovania.

8. Opakujte postup 4 až 7 až 4 plip kľúča.

9. Po dokončení Zapnite zapaľovanie a výstražné svetlá budú blikať 2 krát.

10. Vyberte kľúč a kontrolu všetkých plip kľúčových pre prevádzku.

POZNÁMKA: programovacieho režimu sa zastaví, ak buď zapaľovanie zapnúť, má 4 plip kľúče boli naprogramované alebo žiadny vstupný signál buď z prepínače alebo plip kľúče bola prijatá za 120 sekúnd.

2010-03-28 12:47:27

Mam tam par otazok

2010-03-29 16:34:20

Ja teda nie som expert ale myslim si toto:

bod 1. - Zapnite zapaľovanie z polohy 0 do ON 6 krát počas 10 sekúnd.

bod 2. - Potom zapaľovanie prepnite do polohy OFF. Nechajte kľúč v zapaľovaní.

bod 3. - Po 2 sekundách systém otvorí programovací mód a blikne výstražnými svetlami (smerovkami) 2 krat.

bod 4. - stlačte a DRŽTE tlačidlo na odomknutie na dialkovom ovladaci (PLIP myslia ako dialkove v kluci)

bod 5. - ked držíme stalčidlo na odomknutie (stale ho drzis stlacené) stlacime tlacidlo na zamknutie 3 krat

bod 6. - pustite tlacidlo na odomknutie

bod 7. - vystrazne svetla bliknu jeden krat ako potvrdenie uspesneho naprogramovania

bod 8. - opakujte procedury bodov 4 az 7 na naprogramovanie až 4 klucov s dialkovym ovladanim (predpokladam ze mas len 2 kluce tak to budes opakovat iba raz na ten druhy kluc)

bod 9. - po dokonceni zapnite zapalovanie do polohy ON a vystrazne svetla bliknu 2x

bod10.- vyberte kluc a vyskusajte vsetky kluce s dialkovym ovladanim

Poznamka:Programovací mód bude ukončený keď zapneme zapalovanie do polohy ON, alebo budu naprogramovane 4 kluce (to je myslene ako maximum, viac ich nedokazes naprogramovat, tento bod je nepodstatny ak mas iba dva kluce) alebo ak nebude žiaden vstupný signál buď zo zapalovania alebo kluca s dialkovym ovladanim prijatý do 120 sekund.

Tu je obrazok PLIP key z Nissanu Xtrail:

2010-03-29 18:14:20

k BODU 5

Ked drzim to tlacidlo(odomknutia) na dialkovom tak mam hned pustit a zase ho stlacit 3 krat ?

2010-03-29 18:40:12

Nie, stlacis to tlacidlo na odomknutie stale ho budes drzat jednym prstom a druhym prstom stlacis 3 x tlacidlo na zamknutie.


Odpovědět