Fórum - Téma


Malá chybka v článku


Fórum O článcích Malá chybka v článkuDiskuze o článku

DENNÍ SVĚTLA nebo automatické rozsvěcení předepsaných světel

Před asi dvěma lety jsem tu popsal "automatické spínače rozsvěcení" předepsaných světel. V tu dobu už se začínali prodávat i "denní světla". A protože se mě někteří stále dotazují na podrobnosti, rozhodl jsem se všem trochu přiblížit problematiku o „DENNÍCH SVĚTLECH“ a „AUTOMATICKÉ ROZSVĚCENÍ předepsaných světlel“ což jsou dvě odlišné téma a všichni tak můžou zvážit pro co se rozhodnou, po...


1  2

2009-03-08 00:35:46

V článku je malá nepřesnost - nemyslím technická, ale "legislativní". V textu se říká:

"Tyto denní světla, ( jak zni jejich název) jsou v činnosti jen přes den a společně NESMÍ svítit s obrýsovými, potkávacími ani koncovými světly a proto jsou blokovány dodaným relé."

Tak tohle není přesná pravda!

O problematice technických podmínek svícení denních svítilen jsem si dost rozsáhle korespondoval s Ministerstvem dopravy na přelomu let 2007a 2008. Šlo mi o to, že všeobecně panující názor, že denní světla smí svítit pouze samostatně, považuji za nesprávný ve spojení s obrysovými světly.

Platí:

  • denní svítilny se musí automaticky zhasnout po rozsvícení hlavních světlometů a/nebo předních mlhovek (dopis ministerstva cituje vývoj znění předpisu EHK OSN č.48 )
  • přeneseně musí zhasnout i při rozsvícení rohových světlometů (svítících do zatáčky), protože ty smí svítit pouze spolu s hlavními světlomety
  • ale předpis EHK ani český zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nikde neříkají, že denní svítilny nesmí svítit současně s obrysovými světly ! Vazba mezi denními svítilnami a obrysovými světly prostě není definována, takže současně svítit MOHOU i NEMUSÍ. V předpisech je definována jen vazba denních svítilen na SVĚTLOMETY.

Mylný názor se nějak rozšířil našimi sdělovacími prostředky, zřejmě tím, že málokdo rozlišoval pojmy "světlomet" a "svítilna". Což ale jsou dvě různé věci ! V českém překladu Předpisu 48 EHK (http://eur-lex.europa.eu/...LEX:42007X0530(01):CS:NOT)

lze vyčíst:

  • "světlometem" se rozumí zařízení určené k osvětlování vozovky (dálkové, potkávací....)
  • "svítilnou" se rozumí zařízení určené k vyzařování světelného signálu ostatním uživatelům vozovky (obrysové, blinkry ....)

Po delší době mi ministerstvo odpovědělo dopisem, podepsaným 22.01.2008 Ing. Josefem Pokorným, ředitele Odboru silničních vozidel. Cituji:

"...K vazbě denní svítilny na obrysová světla. Text předpisu EHK OSN č. 48 nezakazuje aby současně s denními světly svítila obrysová světla, avšak důvodem zavedení denních svítilen bylo snížení energetické náročnosti denního osvětlení automobilu při zachování jeho dostatečné viditelnosti.........Použití obrysových světel spolu s denními svítilnami umožňuje také zákon č. 361/2000 Sb. Text odst. 1 § 32 zákona č. 361/2000 Sb., kterým se kladou požadavky na použití denních světel automobilu, odpovídá požadavkům stanoveným předpisem EHK OSN č. 48, k čemuž je Česká republika zavázána přistoupením k předpisu EHK OSN Ženevské dohody 1958 ....."

Je tedy na úvaze uživatele, zda chce denní světla používat pouze úplně samostatně, nebo spolu s obrysovými světly. Já osobně považuji argument o spotřebě proudu za irelevantní- těch pár desítek Wattů je pouhé promile výkonu motoru (v kW), spotřebovávaného na jízdu samotnou. Jaký význam má ušetřit 0,1% benzínu, když styl jízdy ovlivní spotřebu i o více než 10%?

Zdraví "KOVAK"

2009-03-08 00:49:29

Děkuji, že jsi četl můj článek. V článku jsem čerpal z dostupných informací a zákonů.

"Podle zákona číslo 411/2005 o provozu na silnicích musí mít motorové vozidlo za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla NEBO světla pro denní svícení, jestliže je jimi vybaveno."

Jen si tam nikde nenapsal, proč tedy všichni výrobci denních světel přikládají do montážního příslušenství relé na blokování obrýsových světel. Kdyby to byla JEN volba zákazníka jesti má nebo nemá denní svícení součastně svítit s obrýsovými světly tak věř, že by do příslušenství všichni výrobci nedávali jen tak "zadarmo" relé na blokování právě obrýsových světel !!

Jak vidno z některých origo schemat, které jsou přiloženy k denním světlům toto relé se připojí na svorku č. 58 což jsou obrýsová světla ( starší značení )a tím dojde k blokování.

2009-03-08 14:27:41

Není zač děkovat, už od podzimu 2007 uvažuju o montáži aut. rozsvěcení světel, popř. i denní světla. Mám nejlevnější modifikaci Xtraila, místo mlhovek jen záslepky, takže mechanická instalace by byla jednoduchá. Původně jsem začal zjišťovat, jestli by jako denní světla neposloužily malé kulaté reflektorky, které má X-trail hned u velkých světel jako obrysovky. A to by legislativně nešlo, protože:

  • nesplňují podmínky pro umístění denních svítilen (jsou moc daleko od obvodu vozu směrem k prostředku vozu)
  • nejsou jako denní homologovány - denní svítilny musí být k tomu účely homologovány

Zajímavé je, že tyto malé kulaté reflektorky nevyhovují normám EHK z hlediska vzdálenosti od okraje vozu ani pro funkci obrysových světel! Přesto to má homologaci, nechci hádat, jak ji dostali.

Takže jsem se dostal přes studium předpisům k názoru, že náš zákon 361/2000 Sb není v souladu s normou EHK a začal jsem si dopisovat s ministerstvem. Nakonec jsem zjistil, že je to ještě jinak a tak jsme dospěli až k tomu vyjádření ministerstva, které jsem citoval. Neoficiálně jsem se dozvěděl, že jsem vyvolal bouři ve sklenici vody a právníci ministerstva hledali celé týdny argument, proč denní svítilny nesmí svítit současně ani s obrysovkami - tak jak panuje všeobecné přesvědčení. Nakonec mi dali neochotně za pravdu - ale je o tom ticho po pěšině a samožřejmě ministerstvo toto zjištění veřejně nikde neprezentovalo.

Jde o to: norma EHK OSN č. 48, po úpravě v r. 2007 (viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/5), v angličtině zní:

„The daytime running lamp shall switch OFF automatically, when the front fog lamps or headlamps are switched ON, except ...“,

jinak řečeno - denní svítilny musí automaticky zhasnout, pokud se rozsvítí HLAVNÍ SVĚTLOMETY nebo PŘEDNÍ MLHOVKY. Jak jsem si ověřil ze znění celého předpisu, slovo "headlamps" jsou opravdu jen přední hlavní světlomety - potkávací nebo dálkové. V normě není nic o vztahu denních světel k funkci obrysovek, zadních mlhovek, couvacího světla, blinkrů apod.!

A teď ke znění českého zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Když si člověk zjistí genezi zákona, tak § 32 prodělal 2 změny a řekl bych stále k horšímu. Jsem zvědavý, jestli tam ten guláš zůstane i v novém tolikrát avizovaném zákonu.

Když si to člověk promyslí a vezme v úvahu, že logické operátory "A" a "NEBO" jsou si rovnocenné, je vidět, že zákon je formulován vágně a umožňuje dva výklady:

§ 32

(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

To lze ale z hlediska výrokové logiky chápat dvěma způsoby:

A) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena: (obrysová světla a potkávací světla) NEBO (světla pro denní svícení) ..........

B) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena: (obrysová světla) A (potkávací světla nebo světla pro denní svícení)

Bez nějakého upřesnění, např. jinou formulací, rozdělením do dvou bodů apod., nelze říci, která z variant je správná. Touto špatnou prací naši legislativci ale vlastně zachránili povinnost, aby zákony ČR byly v souladu s normou EU: protože norma EHK nezakazuje současné svícení denních a obrysových světel, je možno díky výkladu "B)" tvrdit, že zákon v souladu je. Ale všichni - a do mého dopisu i ministerstvo dopravy - jsou přesvědčeni, že jedině správný výklad je "A)".

Takže mnou citovaný dopis ministerstva mi opatrně odsouhlasil možnost současného svícení denních a obrysových světel, a jedním dechem tvrdí, že z důvodu úspory proudy je vhodné, aby světla denní svítila samostatně. Jak už jsem psal, to považuji za úplnou blbost. Smysluplnými důvody pro denní světla uznávám:

  • úspora provozní doby hlavních světlometů, v případě výbojkových dost drahých
  • omezení zbytečného oslňování protijedoucích vozidel hlavními světlomety např. při rychlé akceleraci nebo na terénních vlnách (nemluvě už o špatně nastavených potkávačkách)

Úspora energie je žvást. Jestliže motor auta má výkon přes 50 kW, často přes 100 kW, a i při rovnoměrné jízdě spotřebuju řekněme výkon "jen" 10 kW, tak úspora několika desítek W (rozdíl příkonu žárovek ve světlometu a v denním světle) je neměřitelně malá, v řádu promile. To vůbec nestojí za pozornost.

Závěrem:

nevím, kdo kdy kde rozšířil ten nesmysl, že spolu s denními světly nesmí svítit žádné jiné, ani obrysové světla. Pokud si přečtu normu EHK (ať už anglicky nebo v českém překladu), jasně tam žádná taková zásada není. Prostě někdo řekne "nesmí svítit s hlavními světlomety", druhý z toho udělá ""nesmí svítit s jinými světlomety" a pak už "nesmí svítit s jinými světly". Že je zásadní významový rozdíl mezi světlomety a světly, to už nikoho nezajímá.

Tak nějak vznikaly z nafty lehké topné oleje, že?

2009-03-08 18:23:28

Michale, Ty se vždy tak rozepíšeš že to nemá konec Já to rád upravím a uvedu na pravou míru, od toho jsme tady, aby jsme se doplňovali a je v našem zájmu aby to bylo pro ostatní i správně a jsem rád, že jsi mi na chybu upozornil. Rezignuji a ptám se Tě - co navrhuješ ?

2009-03-08 18:44:51

Nojo, jsem už takový psavec.

Nenavrhuji nic. Jak jsem vyvozoval, i použití "denní svítí úplně samotné" je v souladu se zákonem a normou EHK a kdo si to zapojí takhle, bude mít určitě jednodušší život při kontrole na silnici nebo technické.

Chtít dosáhnout nějaké legislativní nápravy (oprava zákona apod.) mi připadá jako zbytečná snaha, tenhle stát má zákony děravé ve 100x důležitějších věcech a nic se neděje...

Pro sebe jsem si vymyslel, že kdybych denní světla montoval, udělám si někam 3-polohový přepínač s funkcemi: - denní světla úplně OFF - denní svítí samotné - když denní svítí, rozsvítí se i obrysovky. Jezdil bych na 3. variantu a kdyby mě nějaký blb otravoval (nebo třeba před technickou), přepnu na 2. variantu. Elektricky je mi to jedno, jsem elektrotechnik a schéma si vymyslím na počkání. Zdá se mi totiž lepší, aby mi svítily i zadní koncové světla. Protože skoro všem (používajícím celodenní svícení hlavními světlomety) svítí i koncové světla, tak "vzadu" zhasnuté auto budí zbytečnou pozornost ("hele ten vůl nesvítí").

Ale zatím jsem se do montáže nepustil vůbec. Trochu mě nahlodala ekonomická úvaha. Kdybych měl výbojkové světlomety, tak neváhám ani chvíli. Ale já mám hlavní světla s obyčejnými halogenkami za řádově stovku, prodloužení jejich životnosti vlastně nezaplatí náklady na montáž denních světel ani za desítky roků.

Svůj návod nech jak je, je dobrý. Já jsem si jen všimnul té věty a nějak mi to nedalo. Na téma denního svícení je tu povícero vláken diskuse, možná jsem to měl napsat někam, kde se téma rozebírá víc teoreticky. Zkusím i někam jinam vložit odkaz na tohle vlákno.

Ahoj Michal

2009-03-08 18:49:18

jj někde jsem to psal Dorisce a aspočítal jsem ji, že při mé "spotřebě" žárovek (měnil jsem po čtyřech letech první - za 50.-Kč ) by mi trvalo cca 80 let než by se mi vrátili náklady 1.000.- Kč na denní sv. a ty stojí daleko více . . . . . tak mám na háku nějaký denní světla. A navíc není nikde napsáno, že časem ono stupidní denní svícení někdo zruší a potom si můžou denní světýlka za několik tisíc, lidi nacpat někam.

2009-03-08 21:13:29

To se rozhodně shodnem!

2009-06-15 14:33:08

přesně tak, než koupit homologované za těžký prachy, tak se mi vyplatí několikrát vyměnit klasické žárovky a i to je pořád lepší než se hádat s Policií, že nemám homologované světla na denní svícení

2009-06-15 15:15:09

Tady nejde jen o těch pár korun za žárovky v hlavních světlometech (i kdžy třeba my používame jedny z těch dražších a jednou ročně je tak jako tak měníme kvůli zachování intenzity osvitu pro bezpečné vidění v noci), ale zkuste si vyměnit žárovky v palubovce takové Mazdy 6 a rázem jste na jiné ceně (jedna origo žárovička výjde i na pár stovek) a ta práce je taky docela na mašli a drahá. Ono totiž když se rozsvítí světla, rozsvítí se i vše v interiéru a životnost těch žároviček není neomezená. Navíc si spočítejte, kolik výjdou nová přední světla, která boudou mít díky celodennímu svícení rychleji opotřebené paraboly, odcházejí patice u žárovek a když už bych šla jooo do detailů, i spotřeba paliva je nepatrně vyšší, protože žárovka je spotřebič navíc a ta přední mají každá 55-60W. Já mám v tom osobně jasno a na denní světla nedám absolutně dopustit. Navíc se mi to na našem autě i líbí, mají stejnou barvu světla jako xenony a vyplnily nám prázdné záslepky v nárazníku Mazdy 6. Homologovaná DRL výjdou už i pod 2000,-, což není nijak moc vzhledem k tomu, ža za tuto cenu si tak natankujeme akorát jednu plnou nádrž benzínu.....

2009-06-15 23:37:21

Proti gustu žádný dišputát, konec konců spousta věcí se na auta montuje kvůli estetice, i když to stojí peníze. Tou spotřebou argumentuje i ministerstvo v odpovědi na můj dopis - prý doporučují provozovat denní světla úplně samostatně mimo jiné i kvůli spotřebě. Což je ovšem blbost. Oba přední světlomety spolu s koncovými sežerou řekněme 150 W. Jestliže máme auta s výkonem kolem 100 kW, tak mluvíme o tisícině I když auto většinou nevyužívá plný výkon motoru, stejně může spotřeba hlavních světel dělat řekněme 1% spotřeby - naprosto neměřitelná hodnota. Jenom stylem jízdy, kvalitou paliva, hmotností nákladu apod. lítá spotřeba klidně o 10 - 20%.

Takže: denní světla ano, hlavně u aut s xenony, nebo z estetických důvodů. Mě se třeba ty řádky bílých LEDek lemující světlomety některých nóbl auťáků taky líbí. Naopak, když auto nemá drahé světlomety a majitel neřeší "parádu", tak je to asi zbytečnost. Já používám X-traila dost drsně, nárazníky mám odřené skoro na všech rozích (a to je přední už jednou měněný), a proto do nich nechci dělat otvory pro denní světla - při výměně by se musely i do nového nárazníku vyrábět stejné otvory apod.

Nevím, jak drahá je výměna žároviček v palubní desce, protože jsem si takové věci dělával sám (ale u Xtraila ještě ne). Za ceny pod 100 Kč by měla jít koupit LED-diodová náhrada klasické žárovky a pak už životnost netřeba řešit. Třeba "http://www.pselectronic.c...ovicky-e10t5t10-atd-.html" a určitě mnoho dalších firem.

2009-06-16 06:31:37

Za celé čtyři roky jsem měnil jednu žárovku pod displeyem - nesvítila již při koupi auta ( nebyla spálená, ale byl ulomený drátek ). Stála 90 .- Kč v Nissannemocnici ( o drobných se nebav ) A jinak jak tu někdo psal, dá se koupit i někde za deset korun. V tom případě bych hned koupil dvě a jednu zahodil.

2009-06-16 07:26:18

Tak u Mazdy to třeba tak jednoduše nejde , u Primky jsem si už většinu žároviček měnila, ale tam pasovaly i ty obyč za pár kaček nebo LED. Jinak rozdělávat palubovku u M6 kvůli výměně žároviček je pěkná pakárna. Od majitelů vím, že jim občas nějaká ta žárovička odejde.Mi to dost vadí, když pak v noci něco uvnitř nesvítí.

ded
2009-06-27 13:40:01

Jak se dívám na zapojení modulu SE 080, tak se mi zdá, že splu s dálkovými světly budou svítit i tlumená světla. Vydrží to žárovky, když budou rozžhavena obě vlákna? Relé by bylo nutno zapojit před přepinač světel, pak ovšem je nutno sledovat nemám-li ve dne zapnuta dálková světla.

2009-07-04 06:21:52

Je to zapojeno tak, že večer už nemusíš nic přepínat a nadstavovat a normálně používáš lukas beze změny - tj. dálkové - potkávací. A podle origo zapojení Ti svítí s dálkovými i potkávací ( tlumené )

Ještě se mi nestalo že bych měl přes den zapnuty dálkové jednak by Ti svítila modrá kontrolka a taky by asi na Tebe všichni protijedoucí blikali.

ded
2009-07-05 21:25:12

A v tom je ten problém, proč v noci musím svítit oběma světly a je to vůbec přípustné? Vyřešilo by to rozpínací relé do bajpasu automatického svícení ovládané signálem z obvodu dálkových světel, pokud před přepínač tlumená/dálková není přístup (zapínání a přepínání je v jednom přístroji). A opravdu k přežhavení žárovky se dvěma vlákny (tlumené, dálkové) neodchází?

Opravuji: ...neodchází takto přežhavené žárovky?

2009-07-05 21:48:31

tak už se v tom pomalu ztrácím, profesionální deformace, nebylo by schéma

2009-07-08 06:26:47

ded - tak to musíš napsat výrobcům je tak zapojena vetšina lukasů, že při zapnutí dálkových, zůstávají svítit i potkávací. Žárovkám to ale nijak neva a proč taky Prostuduj si schema zapojení vetšiny aut. Jinak jsou ale zapojeny auta s xenony.

Automatické rozsvícení světel je jenom PARALERNĚ připojeno ke stávající el. instalaci, a to tak, aby nebylo v žádném případě přerušeno nebo jinak upraven stávající rozvod. Proto ve dne nebo v noci, kdykoli jde přepnout na dálkové, stejně jako by byli potkávací světla zapnuty lukasem.

2009-07-08 08:53:57

Pratele, jeste sem tu nikde nevidel zminku o tom, proc se DLR montuji... spotreba je opravdu nepodstatna, hlavni duvod vidim to, ze tlumena svetla jsou konstruovana na jizdu, tedy se pocita, ze se svetlomet bude chladit jizdou (naporem vzduchu) coz u mestskych aut moc nezarucite, a stani/popojizdeni v kolone jeste za prdlajicim vyfukem, rozhodne svetla nechladi... vyssi teploty jednak opotrebuji zarovku, ale co vic boli tak odrazovou plochu svetlometu...

Jinak mam pocit, ze kazde "ctyroke" auto sviti tlumenyma+dalkovyma, jen dvouvlaknovky se prepinaji (krom svetelne houkacky, ktera se pridava) a xenonu

2009-07-10 15:47:26

Arteee - ano, přesně jak to píšeš na konci, tak to je

ded
2009-07-15 13:27:56

Děkuji za potvrzení toho, že existují i dvouvláknové žárovky, jejíhž vlákna se přepínají. Předpokládám, že žárovka, která je konstruována na 60/55 W, nebude dobře snášet 115W. A o to mi šlo.

Neznám všechna auta, ale ve schématu svého auta číst umím.


Odpovědět

1  2