Fórum - Detail zprávy / Odpověď


2010-10-17 17:02:02 Výměna palivového filtru u N15 benzín

Palivový filtr je součást palivové soustavy vozidel a jeho úkolem je zachytit případné nečistoty, prach, usazeniny a uvolněnou rez z kovových částí palivového systému, které putují v dopravovaném palivu a mohly by způsobit ucpání čerpadel, regulačních ventilů a vstřikovacích trysek. Kromě toho zachytává také zkondenzované vodní páry, které ve formě vody mohou být v palivu také obsaženy. Pokud filtr není pravidelně měněn, v závislosti na čistotě paliva se postupně zanáší a ucpává filtrační vložka uvnitř, průtok paliva je omezován a palivové čerpadlo je více namáháno vzrůstajícím tlakem, potřebným k protlačení paliva přes ucpaný filtr.

I když je palivových filtrů velká řada, nebudu tu popisovat rozdíly, ale zaměřím se rovnou na ten náš z N15: jako všechny motory se vstřikováním paliva mají i GA14DE a GA16DE palivový filtr kovový (protože je v palivovém systému vysoký tlak, nelze použít průhledné plastové palivové filtry!) s papírovou filtrační vložkou ze skládaného papíru uvnitř.

Při výměně můžeme použít více výrobků různých značek - od originálu Nissan přes druhovýrobu Nipparts až po alternativní výrobky značek MANN, Champion, FRAMM, Filtron atd. Důležité je dodržet průměr připojovacích trubek a alespoň přibližně i vnější rozměry kvůli kompatibilitě s držákem filtru v motorovém prostoru. Já si vybral NIPPARTS a protože se počítadlo kilometrů překulilo přes 90.000, pustil jsem se do výměny. Kromě filtru potřebujeme ještě křížový šroubovák a savý hadr na zachycení benzínu.

1.Jako první je třeba zajistit, aby nám po povolení hadicových spon u filtru nezačal benzín tryskat pod tlakem do motorového prostoru - musíme tedy vypustit přetlak z palivového systému. To uděláme tak, že vyjmeme pojistku palivového čerpadla (FUEL PUMP) z pojistkové skříňky: má číslo 17. Poté zkusíme nastartovat motor - naskočí-li, necháme ho běžet do zhasnutí a poté opět zkusíme nastartovat. Jakmile motor odmítá naskočit, nedostává palivo a tudíž je systém bez tlaku (v mém případě klesl tlak přes noc, co vůz stál v garáži a tak motor po vyjmutí pojistky ani nenaskočil) a můžeme jej rozpojit.

2.Palivový filtr u N15 výrobci rozumně umístili do motorového prostoru mezi motor a brzdový válec (v mnoha případech bývá filtr součástí palivového čerpadla nebo je umístěn v okolí nádrže a přístup k němu je jednoduše příšerný) - viz obrázek. Je usazen do jednoduché plechové objímky a k jeho tělu je navíc nasazen plastový držák trubky, odvádějící palivo z filtru ke vstřikovačům. Savý hadr, který jste si připravili předem, doporučuju umístit pod filtr, protože až odpojíte hadice a vytáhnete ho, vyteče vám něco benzínu a je líp zachytit jej hadrem, než mít potřísněný motorový prostor.

Samotný filtr je do systému připojen pomocí dvou pryžových hadiček, upevněných šroubovacími sponami. Doporučuju vyvléknout filtr z plechové objímky a naklonit si jej podle potřeby, abyste se dostali co nejlépe k oběma šroubům hadicových spon - nahoře i dole. Po jejich povolení stáhneme spony dál po hadicích, jednou rukou uchopíme filtr a druhou hadici a krouživým pohybem doprava, doleva a zároveň tahem vyvlékneme hadice z nátrubků filtru. Mně šlo líp nejdřív podržet dolní hadici a otáčet filtrem, až jsem jej vytáhl a poté zopakovat totéž s horní hadicí.

3.Jakmile je filtr venku, sundáme z něj plastový držák trubky, připravíme si nový filtr a zkontrolujeme směr průtoku: šipka na filtru musí směřovat nahoru. V této poloze jej nasadíme na dolní hadici, podržíme ji a krouživým pohybem nasuneme filtr až na doraz do hadice. Stejným způsobem navlékneme hadici horní. Máme-li obě hadice zasunuté až na doraz na nátrubcích filtru, přetáhneme šroubovací spony na původní místa na okrajích hadic a pevně dotáhneme (viz obr.).

4.Zkusíme upevnění hadic (filtr by se v hadicích neměl protáčet) a pokud je v pořádku, nasadíme plastový držák trubky a celou sestavu zacvakneme do plechového držáku. Usadíme trubku do držáku, upravíme případně další hadice v okolí, pokud jsme je vyvlékali z plastových příchytek (viz obr.), nezapomeneme odstranit hadr zpod filtru a můžeme vrátit pojistku palivového čerpadla zpátky. Pak otočíme klíčkem zapalování, až uslyšíme bzučení čerpadla - necháme je naplnit systém a po ztichnutí můžeme startovat. Motor necháme chvíli běžet a zkontrolujeme těsnost spojů hadic u filtru. Pokud se nikde neobjeví průsaky paliva, máte hotovo a na dalších 90.000 km vystaráno - gratuluju a ať vám Nissan spolehlivě slouží!
Zpět do Diskuze (Fórum): Výměna palivového filtru u N15 benzín

Pouze pro online zalogované

Musíš se nejprve zalogovat pod svým uživatelským jménem (případně zdarma zaregistrovat, nejste-li ještě členem klubu).


Registrace nového uživatele
Login (Přihlášení)