Články


Zapalovací svíčky

2006-11-03 Přečteno: 9 038x


Myslím, že jsme se již dost dlouho nepodívali pod kapotu Vašich plechových (i plastových) přibližovadel. Právě proto jsem se rozhodl napsat kratší, ale zato Vám snad přínosný článek o zapalovacích svíčkách. Člověk si řekne, že svíčky jsou v pohodě a nepotřebují téměř žádnou údržbu, ale opak je pravdou. O svíčky jde na prvním místě.
Teplé svíčky? Studené svíčky? Co to všechno má znamenat? Definice těchto pojmů je více než jednoduchá. Tepelné rozpětí či rozmezí, chcete-li, svíčky značí její schopnost odvést teplo ze spalovacího prostoru do hlavy motoru. Toto tepelné rozmezí záleží v první řadě na délce izolantu svíčky. Teplo ze spalovacího prostoru, potažmo z válce je odvedeno z izolantu svíčky skrze centrální elektrodu do kovového osazení svíčky a poté konečně do hlavy motoru.

Teplá svíčka.
Teplá svíčka se vyznačuje dlouhým izolantem, který se vystavuje větší plochou spalování. To znamená, že svíčka je obecně zahřátá na vyšší teplotu, což je naprosto ideální pro městské podmínky, kdy se neustále startuje.Studená svíčka
Má v porovnání s tou teplou krátký izolant, jenž snižuje plochu, kterou je svíčka vystavena teplu. Tento typ svíček je používán převážně při závodních podmínkách, protože jsou schopny odvádět co nejrychleji teplo ze spalovací komory. Většina přeplňovaných motorů jak turbem, kompresorem tak i rajským plynem používá právě studené svíčky, kvůli obrovskému teplu, které produkují. Studenější svíčka také omezuje risk nečekaných detonací. Na druhou stranu se taková svíčka déle zahřívá a proto negativně ovlivňuje emise ještě studeného motoru.Tepelné rozmezí svíčky v číslech najdete na samotné svíčce (např. Denso) a to na jejím izolantu. Čím je číslo nižší, tím je svíčka teplejší a to samé platí i naopak. Odvádění tepla. Ze 100% vyprodukovaného tepla je 20% absorbováno studeným nasátým vzduchem. Dalších 58% je předáno stěnám hlavy, 20% izolantu a stěnám svíčky. Poslední 2% tepla jsou přijaty kabely svíček.

Nyní bychom si mohli povědět něco o identifikaci příčin poškození či znečištění zapalovacích svíček. Takové zjištění je velmi důležité při zjišťování původu možných negativních vlastností motoru. Začněme s tím, jak vypadá „zdravá“ svíčka. Taková svíčka by měla být našedlá s možnou lehčí korozí.


Usazený uhlík.
Suchý, měkký karbon pokrývá izolant a elektrody. Taková svíčka má za následek horší startování, sníženou pružnost motoru a chybné detonace. Za to vše může špatně nastavený sytič - na bohatší směs, opožděné zapalování a nebo příliš studenou svíčku.

Velký předstih.
Svíčka má roztavené nebo spálené elektrody, „puchýře“ a hliníkové usazeniny na izolantu. S takovými svíčkami ztrácí motor výkon a je silně poškozován. Důvody mohou být: svíčka je nedostatečně dotažena, motor nebyl správně schlazen, velký předstih nebo příliš teplá svíčka.


Přehřívání.
Na přehřívané svíčce najdeme velmi světlý izolant s malými černými usazeninami a počínající korozí elektrody. Symptomem při použití takových svíček je ztráta výkonu při vysokých otáčkách motoru a při velkém zatížení. Důvody k takovému poškození svíčky jsou stejné jako u svíček předchozích.


Mechanické poškození.
Svíčku s mechanickým poškozením je jednoduché poznat podle ohnuté elektrody nebo zlomeného izolantu. Mnohdykrát jsou také k naleznutí různé zářezy. Takto mechanicky poškozená svíčka špatně a nedokonale zapaluje. Důvody proč k poškození došlo jsou jednoduché. Buďto je svíčka příliš dlouhá a nebo se ve spalovacím prostoru nachází cizí objekt.

Pokrytí olejem.
Svíčka je pokryta olejem. Taková svíčka špatně zapaluje, což má za následek špatné startování motoru a ztrátu výkonu. Pokrytí olejem má na svědomí špatná těsnost pístních kroužků či ventilů. U dvoutaktních motorů jde o příliš vysoký poměr oleje ku benzinu.

Zlomený izolant.
Z názvu je jasné, o co jde. Opět svíčka špatně zapaluje. Původci těchto problémů jsou velké detonace, špatné nářadí použité při instalaci nebo velký utahovací moment při dotahování a v neposlední řadě špatné nastavení mezery mezi elektrodami.

Poslední ze závad je Roztavená dosedací plocha. Za tuto závadu může nedostatečné utažení svíčky. Svíčka s roztavenou dosedací plochou poskytuje nízký výkon a vše končí u zničení pohonné jednotky.


Jak můžete vidět ze svíčky se toho dá celkem dost přečíst. Pokud tak občas učiníte, můžete lehce předejít katastrofě v podobě poškození motoru. Takže neváhejte a ještě teď se odlepte od počítače a běžte kouknout na Vaše svíčky. Snad jsem Vás ušetřil nemilých investic ne v podobě úprav, ale v podobě OPRAV.

Obšlehnuto z www.prdel.cz

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články