Články


Ochrana auta před korozí I.

2009-06-15 Přečteno: 14 415x

Koroze kovů i jiných materiálů je častým problémem, který postihuje karoserie a další součásti i u relativně mladých aut. Ani mnohaleté záruky proti prorezavění od výrobců aut nezaručí, že nám vůz během provozu nezačne korodovat mnohem dřív. Koroze se bohužel často objeví na povrchu až už je příliš pozdě, neboť zdroj jejího vzniku byl delší dobu skrytý uvnitř dutin karoserie, kde už dokázal napáchat rozsáhlejší poškození. Následná oprava je pak nákladná a ne vždy s jistým a dlouhodobým výsledkem.

Koroze oceli pod drobnohledem

Auta provozovaná na našich cestách, kde je v zimě používán velmi agresivní posypový materiál, jsou díky tomu mnohem náchylnější na vznik koroze, než třeba auta totožných značek provozována na jihu Evropy. Právě agresivní prostředí, kde je například přítomnost solí, kyselin, vody či plynů, je pro vznik koroze ideální. I střídání teplot a intenzivní sluneční záření urychluje korozi.
Takže když například postavíme v zimě zasolený vůz do vyhřáté garáže v domnění, že mu takto prospějeme, je to přesně naopak a oxidace se výrazně urychlí. Při teplotě pod bodem mrazu se zpomalí nebo dokonce zastaví.

Část první

 

Nejlepší je vždy prevence

Pokud nedáme korozi šanci vzniknout vůbec, je to nejideálnější stav a počáteční investice do antikorozní ochrany se díky tomu pak mnohonásobně vrátí. Osobně nespoléhám na základní antikorozní ochranu, kterou by měl učinit již výrobce vozu. Ta může mít různou kvalitu a trvanlivost.

Karoserie

Ani pozinkované plechy karoserie nemusí bezprostředně zajistit dokonalou ochranu před korozí. Důležitý je především zdravý a neporušený lak, jehož bezvadnému stavu je potřeba věnovat určitou péči. Kromě šetrného umývání nejlépe jen čistou vodou bez agresivních rozpouštědel, jež jsou obsažena v šampónech, je potřeba po umytí lak i skulinky v karoserii řádně vysušit a povrch laku chránit voskem. Jen „zdravý“ lak může dobře plnit svoji úlohu ochrany podkladu, ať už je to kov, nebo plast apod. Nejen kovové díly auta totiž degradují vlivem koroze.

Umývání auta by mělo být prováděno pravidelně a důkladně i ve skrytých místech či skulinkách a nejlépe nenechávat dlouho nečistoty na karoserii. Mnohé z nich na sebe vážou vlhkost, která je jedním z faktorů ovlivňujících vznik koroze. Nejvíce ohrožená místa karoserie jsou právě ta, kde zůstávají delší dobu nečistoty a vlhkost a neproudí tam vzduch. I zbytky hmyzu nebo ptačího trusu dokážou za krátkou dobu lak doslova rozleptat a trvale ho poškodit. V letních vedrech se všechny tyto procesy ještě navíc značně urychlí. Už jsem viděla mnoho aut, jejichž lak byl díky dlouhodobému působení rozkládajících se těl hmyzu kompletně znehodnocen. Takže čím dříve se podobné nečistoty z laku odstraní, tím je to lepší a snadnější na práci i námahu a zamezí se tak trvalému narušení laku i plastových nebo dalších součástí auta.

TIP: Přední části vozu, které bývají v teplém počasí právě nejvíce exponované nárazům hmyzu, pravidelně ošetřuji voskem, kde přidávám větší procento silikonového a teflonového oleje, což výrazně usnadní čištění a lak chrání i konzervuje.

Dutiny a skrytá místa

Koroze ve zdrcující většině případů vzniká skrytě a nenápadně uvnitř nedokonale chráněných dutin karoserie nebo tam, kde se zdržuje nebo nemůže volně odtéct voda, či se tam zdržují nečistoty a jiné agresivní látky. Pro jejich ochranu a konzervaci používám speciální vosky, který díky působení vyšších teplot vzlínají a roztáhnou se postupně na velkou část okolní plochy.

Výrobky Dinitrol pro ochranu dutin

Nejvíce se mi osvědčily produkty Dinitrol (ML) a taktéž Motip ML na dutiny. Aplikace se provádí ze spreje, hodně jsem si pomohla nastavením pomocí úzké hadičky, kterou jsem nasadila na čnělku ventilu, čímž se mi povedlo dosáhnout hluboko dovnitř ošetřované dutiny. Je třeba zvolit skutečně co nejtenčí hadičku, aby pronikla i přes často úzké otvory v karosářských dílech. Vystříkání dutin je vhodné provádět na jaře nebo v létě, kdy vyšší teploty umožní rychlejší vzlínání konzervačního vosku.

TIP: Velkou pozornost je třeba věnovat konzervaci dílů, jako jsou prahy, vnitřky dveří, zavazadelníku i přední kapoty, dutinám zadních blatníků, kde jsou spojeny plechy podběhů a vnějšího pláště karoserie a prostoru v blatnících za předními koly, kde se zdržuje často velké množství nečistot a vlhkost. Konzervaci dutin je ideální provést co nejspíš u mladého auta, kde ještě koroze nezačala a dutiny jsou čisté.

Podvozek

Je jednou z nejvíce náchylných části auta na vznik koroze. Odlétávající kamínky od kol, sůl, voda a špína dávají zabrat všem materiálům i nátěrům, které podvozek chrání. Mám osvědčené různé přípravky, jež jsem během let otestovala na podvozcích aut a ukázaly se být trvanlivé a účinné: 

Zadní část podvozku po nástřiku Motipem Stonechip. Ochranný nátěr Dinitol používám především na větší plochy podvozku, kde vytváří charakteristickou hrubou strukturu.

Pro nástřik/nátěr, který zajistí dlouhodobou ochranu před korozí a bude odolný vůči nárazům kamínků i agresivnímu prostředí zejména v období zimy, je nejvhodnější trvale pružná barva. Opět zde zmíním dva výrobce, s jejichž produkty mám dobré zkušenosti. Jedná se o Motip Stonechip (přelakovatelný) a Dinitrol (DINITROL 447 Protec Super, DINITROL 445 Dröhnex). Zmíněné přípravky je možno aplikovat jednoduše ze spreje, používám je na velké plochy podvozku i nápravy. Šrouby a další elementy, které bude potřeba eventuelně v budoucnu povolit, natřu vazelínou, aby nedošlo k jejich zalepení. Před provedením nástřiku je potřeba podklad řádně vyčistit, vysušit a odmastit. Aplikace barvy je vhodná za vyšších teplot, alespoň nad 20°C a pokud možno na co nejlépe větraném místě, výpary z barev jsou jedovaté a zdraví škodlivé! Je třeba dbát i na to, aby se barva nedostala na gumové díly, jako jsou třeba manžety homokloubů. Proto je předem ošetřím silikonovým olejem (viz níže) a zabalím do novin nebo sáčku.

Účinnou antikorozní ochranu poskytují i další přípravky, které se mi osvědčily zejména v zimním období proti kamínkům a soli: DINITROL 4941 a 479.

Přípravky Dinitrol pro ochranu podvozku

Ochrana součástí auta, jež jsou provozem zahřívány na vysokou teplotu

I výfukové potrubí a jeho součásti lze účinně chránit před vznikem koroze. Pro tento účel je vynikající a trvanlivá silikonová žáruvzdorná barva z produkce Motipu/Dupli Color, nese název Supertherm a odolává teplotám až 800°C. Pracuji s ní už léta a osvědčila se mi nejvíce ze všech dostupných výrobků. Aplikace barvy je opět velmi snadno proveditelná ze spreje, používá se bez základního nátěru přímo na kov, který musí být zbaven koroze, nečistot a mastnoty. Nejlépe se tato barva nanáší na zahřátý podklad, velmi rychle zasýchá a má vynikající krycí schopnost. Barvu je vhodné pak vypálit třeba jízdou, aby byla odolná a trvanlivá. Kromě výfukového potrubí je tato barva výbornou i pro ochranu obvodových částí brzdových kotoučů nebo bubnů, brzdových čelistí a krycích plechů, které jsou vystaveny vyšším teplotám. Vydrží bez problému i na bloku motoru. Její krycí a ochranné vlastnosti umožní nanášet ji i ve velmi jemné leč účinné vrstvě, takže nepůsobí pro podklad jako izolace, která by bránila odvádění tepla.

Výfukové potrubí ošetřené nástřikem barvy Supertherm

Použití totožné barvy pro nástřik brzdičů a obvodových částí brzdových kotoučů

Plastové a pryžové díly

Jejich dlouhou životnost a neměnné vlastnosti lze taktéž účinně ovlivnit. Výborné vlastnosti při jejich ochraně před agresivním prostředím má silikonový olej. Ten se mi osvědčil zejména na pryžové a gumové díly auta, ale je účinnou ochranou i pro plastové díly v motorovém prostoru, na podvozku či plastové podběhy a kryty pod motorem. Výborný přípravek s vysokým obsahem silikonu dělá třeba Motip a nebo Liqui Moly. Samozřejmě lze používat i výrobky přímo určené pro ochranu a oživení plastů, kterých je na trhu mnoho. V zimním období se mi osvědčil na těsnění kolem dveří glycerin. Díky tomu nepřimrzá.

V tomto článku jsem pojednávala o preventivní ochraně před korozí s ohledem na Vaše časté dotazy, které mi píšete. Druhou část článku budu věnovat způsobům odstranění již vzniklé koroze a dalším možnostem, jak ji účinně omezit a eliminovat na konkrétních místech karoserie.

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články