Články


Jednotlivá přestavba vozidla

8 komentářů 2010-01-18 Přečteno: 10 863x

 

 

Protože jsou zde časté diskuse na téma výměny kol, motorů, či jiných věcí týkajících se úprav, respektive přestavby vozidel a množí se i dotazy na legislativní stránku věci, rozhodl jsem se sepsat tento článek jako přímou interpretaci Zákona 56/2001Sb. Konkrétně se zaměřením na část pátou §73, Přestavba silničního vozidla.

 

Nejdříve vysvětlení termínu „přestavba“ jak ji chápe zákon. Jedná se o takový úkon či úkony, které vedou k změně nebo úpravě podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla, ke kterému je nutné schválení pověřenými orgány, oproti tomu jsou zde změny, pro přehlednost je budeme označovat jako modifikace, které schvalovat netřeba. Rád bych poukázal na skutečnost, že zde neexistuje jednoznačná hranice, co je modifikace a co změna, často pak průběh procesu závisí na vůli jednotlivých úředníku, popřípadě schvalovacího orgánu jako celku, jakož i jejich znalostí patřičných zákonů a vyhlášek.

 

Pro názornost si uvedeme několik modifikací které nepodléhají schválení:

-         výměna ráfků za vizuálně jiné (s totožnými rozměry a parametry)

-         výměna světelné techniky za jinou (čiré blinkry, faceliftové světla atd, pouze však za homologované celky určené přímo na daný typ vozu (nezahrnuje xenonové kity!!!))

-         změny barevného provedení vozu (zakázaná podobnost s vozy Policie a ZS)

-         montáž typových doplňků pokud to výrobce nezakázal (tažné zařízení)

Jak bylo výše řečeno tyto modifikace nepodléhají schválení, ale v některých případech podléhají změnám zapisů v TP.

 

            Vraťme se ale k tématu článku, a to k přestavbě vozidla individuální, ta se liší od přestavby typové tím, že se vždy schvaluje vozidlo jako jednotná soustava, byť by někdo postavil shodný exemplář ve všech ohledech, musel by projít opět celý schvalovací proces, zatím co u typové přestavby je postaven „vzorový vůz“ a následně vydáno Ministerstvem dopravy schválení přestavby pro dané vozidlo (typ vozu) a dále je možné přestavování dalších vozidel v počtech ministerstvem určených (může být i neomezené). Držitel schválení pak provede zápis do TP a majitel si je pak jen zaregistruje na úřadě.

            Standardní postup při individuální přestavbě vozidla by měl být následující:

 

1.Není třeba předem ohlašovat přestavbu vozidla na úřadě. /Doporučuji však úřad předem navštívit, získat potřebné formuláře a dotázat se na konkrétní požadavky při vaší zamýšlené přestavbě vozidla/

 

2. Samotná přestavba vozidla. /možno i svépomocí/

 

3. Vozidlo se přistaví ke kontrole na STK.

 

4. Kontrolní technik zkontroluje vozidlo a plnění požadavků předpisové základny platné na vozidlo ve smyslu zákona 56/2001Sb. a s ním souvisejících. Je-li třeba, vyžádá si protokol z pověřené zkušebny.

 

5. Je-li vyžadováno, vozidlo se přistaví do pověřené zkušebny.

 

6. Po posouzení ve zkušeně se vozidlo opět přistaví zpět na STK kde byla jeho prvotní kontrola provedena. A je dokončen protokol o kontrole vozidla.

 

7. V případě že si to vyžaduje protokol vypracovaný na STK nebo PZ, je třeba zažádat na Ministerstvu dopravy  o udělení výjimek. /Podání žádosti nezaručuje udělení výjimek/

 

8. Veškerá dokumentace, včetně protokolů a případných výjimek se doloží na úřad obce s rozšířenou působností. /Úřad si může vyžádat další zkoušky pokud to pokládá za opodstatněné či nezbytné./

 

9. V případě, že nejsou shledány v žádosti o schválení rozpory či nedostatky, schválí přestavěné vozidlo a učiní zápisy ve spise k vozidlu a do technického průkazu.

 

Jednotlivé příklady přestavby vozidel:

 

A)   ZMĚNA KATEGORIE VOZU Z M1 NA N1:STK provede obecnou kontrolu oddělení nákladového prostoru od prostoru pro cestující (přepážky) a zároveň si muže vyžádat kontrolu hmotností u pověřené zkušebny. Pokud je splněna podmínka váhového vzorce pak je vozidlo schváleno pro kategorii N1.

B)   PŘESTAVBA NA JINÝ DRUH PALIVA: Zde můžete očekávat kontroly hmotností, emisí, zástavby nutného příslušenství k novému palivovému okruhu, kontrolu nádrže a její schválení pro daný typ paliva a stejně tak její upevnění. Při změně hmotností může být změněna obsaditelnost vozidla. U některých kategorií je vyžadován údaj o spotřebě paliva.

C)  VÝMĚNA MOTORU ZA JINÝ TYP: je třeba doložit nejméně plnění emisí škodlivin, vnějšího hluku, provozní hmotnosti popř. spotřeby paliva. Při změně výkonu či hmotnosti je třeba počítat se zkouškami brzd maximální rychlosti a dle typu motoru i se zkouškami elektromagnetické kompatibility. V případě pochybností si úřad může vyžádat i pevnostní posouzení kotevních bodů hnacího agregátu.

D)  POSTAVENÍ ZCELA NOVÉHO VOZU NA PODVOZKOVÉ AGREGÁTY S TECHNICKÝM PRŮKAZEM JINÉHO VOZIDLA: Zde je rozsah zkoušek prakticky shodný s rozsahem při stavbě vozu pouze s rozdílem že stačí plnit limity platné k datu výroby původního vozidla dle TP. Měla by ale být zachována koncepce pohonu, motor, jeho umístění, rozchod a rozvor kol.

FIZZBIKER

Jako zdroj informací pro tento článek posloužil zákon 56/2001 Sb. a odborná literatura zabývající se danou tématikou.

A za úpravu mě tu hned nebijte, fakt sem se snažil, ale html už sem nějak pozapomněl *sorry*.

Jak jsem ted zjistil od 1.5.2003 byl zakon novelizován (což nejak pozapoměli na strankach MDCR uvest). Jak budu mit cas prepracuji postup pri prestavbe dle platne legilastivy. Protatím více na

informační dokument příloha, č. 19: jednotlivá přestavba vozidla

 

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Úpravy a přestavby vozidel 8 ALMERKA Fizzbiker
7 let, 6 měsíců Úpravy a přestavby vozidel

Foto galerie


Články