Články


DENNÍ SVĚTLA nebo automatické rozsvěcení předepsaných světel

23 komentářů 2009-01-17 Přečteno: 26 634x
Před asi dvěma lety jsem tu popsal "automatické spínače rozsvěcení" předepsaných světel. V tu dobu už se začínali prodávat i "denní světla". A protože se mě někteří stále dotazují na podrobnosti, rozhodl jsem se všem trochu přiblížit problematiku o „DENNÍCH SVĚTLECH“ a „AUTOMATICKÉ ROZSVĚCENÍ předepsaných světlel“ což jsou dvě odlišné téma a všichni tak můžou zvážit pro co se rozhodnou, pokud je už nebaví roszvěcet a zhasínat světla ručně a hlavně na to pořád myslet ! U novějších aut jsou už od výrobce přímo vestavěny "denní světla" přímo v hlavních světlech nebo v masce a nebo jde "automatické rozsvěcení" obrýsových a potkávacích světel přímo naprogramovat do ECM ( engine control module )
1. DENNÍ SVĚTLA

Tyto tzv. "denní světla" se montují jako doplňková světla na přední část vozu. Navýhoda je v tom, že je to nevratný zásah do exterieru a celkového vzhledu vozu. Někdy nastává i problem s umístěním, aby byl zajištěn správný rozměr a umístění dle vyhlášky. Kompletní montáž, vč. el. zapojení je dána vyhláškou a proto musí být tedy dodrženy určité požadavky. Denní světla se označují se RLV a měli by být homologované. Jsou buď oválného nebo kulatého tvaru. Tyto denní světla, ( jak zni jejich název) jsou v činnosti jen přes den a společně NESMÍ svítit s obrýsovými, potkávacími ani koncovými světly a proto jsou blokovány dodaným relé.

Mají velmi malý odběr a proto se zapojují přímo „za klíček“ tedy na svorku ON ( starší označení je „15“ ) přesně tak, jak je to na schematu. Otočením klíčku do polohy "ON" se tedy samy zapnou ( což nevadí, pro jejich zanedbatelný odběr ) a po vypnutí motoru se tedy automaticky vypnou. Na činnost jejich funkce se nevyžaduje kontrolní světlo, jako je tomu např. u mlhovek. Musí být ale zapojeny přes blokovací relé tak, aby při rozsvícení obrysových a potkávacích světel automaticky zhasly. Kablík od relé svorka č.85 je přiveden na obrýsové světlo, nebo kdekoliv na svorku všeobecně označenou jako č. "58". Je to ta malá žárovka v předním světle. ( tzv. "parkovačka" ) Umístění "denních světel" je dáno vyhláškou a proto musí být podle stanovených rozměrů minimálně 250 mm vysoko nad vozovkou, ale ne výše jak 1 500 mm. Musí být maximálně 400 mm od okraje a mezi sebou musí být minimálně 600 mm. Tyto rozměry jsou platné pro všechny typy a tvary "denních světel".2. AUTOMATICKÉ ROZVĚCENÍ SVĚTEL

Kdo nenajde vhodné místo na "denní světla", nebo nechce dělat nevratný zásah do přední masky, může si namontit modul "automatického rozsvěcení" předepsaných světel. Potom už nezapomete všechny předepsané světla před jízdou zapnout a po jízdě je vypnout. Je to dobré zejména aby jste se vyhnuli pokutám a nebo uplnému vybití akumulátoru. Jedná se o snadnou vestavbu spínacího modulu s relé ke stávajícímu okruhu obrysových a potkávacích světel. Konkrétně tato vestavba je používána již asi 7 let u mého minulého auta bez jakéhokoli problému a hned po koupi Almuši v r. 2005 jsem ho taky namontil a bez problemů používám dodnes.

Po nastartování vozu, dojde na některých bodech k elektrické změně, a ta uvede v činnost tento spínací modul, který předá impuls dále do silové části – relé. Tyto relé potom sepnou obrysová a potkávací světla a vše ostatní tak, jako by jste otočili přepínačem "lukasu" pod volantem. Tzn., že se rozsvítí přední obrysová a potkávací světla, dále zadní světla vč. osvětlení registrační značky a podsvícení přístrojů v interiéru. Po vypnutí motoru se vše automaticky vypne a tím pádem nemůže dojít k zapomenutí a vybíjení akumulátoru !

Modulů k tomuto automatickému rozsvícení předepsaných světel je celá řada a různých konstrukcí a výrobců. Můžou být s časovačem nebo bez něj. Jedná se o moduly s prodlevou několika sekund po nastartování a nebo bez této prodlevy. Konstrukčně a složitostí zapojení do vozu se mohou taky lišit. Ty obyčejné a do starších vozů použitelné, se spínají na principu připojení např. na kontrolku dobíjení alternátoru nebo na senzor tlakového spínače oleje apod., Na těchto bodech dochází po nastartování motoru k elektrické změně, na kterou následně reaguje s prodlevou nebo bez ní, spínací modul. Všechny tyto uvedené moduly ale NEDOPORUČUJI použít do novějších aut, kde jsou všechny tyto senzory vč. kontrolky alternátoru apod. připojeny k ECM. Provozem,neodbornou manipulací a zapojením lze do ECM přivést falešné impulsy a nebo v horším případě, poškodit samotnou ECM.

Dnes jsou, ale na trhu i mnohem lepší moduly automatického rozsvěcení na principu sledování zvýšeného napětí palubní sítě, po nastartování motoru. Jejich výhoda je, že se připojují jen dvěma slabými kablíky a to jeden na kostru vozu a druhý „za spínací skříňku“ tj. na svorku „ON“ ( starší označení je „15“ ) Je možno ho tedy připojit na kterýkoli bod, který je pod napětím po otočení klíčku do polohy "ON". Nic víc se na žádné senzory NEPŘIPOJUJE !! Třetí kablík, je záporný výstup na silová relé. Tím máme připojený spínací modul. Připojení je tedy o hodně jednoduší a hlavně bezpečnější pro ECM. Proto dále popíšu zapojení těchto jednoduchých, laciných, ale spolehlivých modulů.

JIŠTĚNÍ SILOVÉ ČÁSTI

Nemusím snad ani dodávat, že silovou část, kterou bude modul pomocí relé ovládat je potřeba jistit a to každou větev světel zvlášť, protože ve většině vozů jsou i potkávací světla rozdělena a samostatně jištěna. JIŠTĚNÍ JE NUTNÉ, protože přivádíme na jednotlivé obvody světel napětí přímo z akumulátoru, což je nejjednodušší cesta a hlavně se vyhneme složitému vyhledávání světel u lukasu ( združený přepínač světel pod volantem ) !! A taky původní funkce na lukasu musí být a zůstane zachována. Vhodné je na obrýsové světla použit poj. 10A a na každou větev potkávacích po 15A. Při montáži s výhodou můžeme použít kabelové pojistkové pouzdra na ploché autopojistky ( na obrázku ) které jsou běžně v prodeji za pár korun. Tyto pouzdra je možno potom k sobě vhodným lepidlem slepit, což vytvoří kompaktní blok tří pouzder.

RELÉ

Vhodných autorelé pro tento účel je celá řada od různých výrobců a lze použít každé spínací nebo přepínací relé na jmenovité napětí 12V. Jejich schematické zapojení je jednoduché. Na obrázku jsou různé autorelé - zleva jsou dvě NISSAN relé, kde je jejich zapojení nakresleno přímo na obalu. Dále je klasické PŘEPÍNACÍ autorelé, a vedle něj je SPÍNACÍ relé, obě jsou běžně v prodeji. Na spínací relé jsem nakreslil jeho zapojení. Přepínací relé má navíc prostřední rozpínací kontakt, označený jako "87a" který nezapojujeme, ale jinak je stejné jako spínací relé. Poslední relé na obrázku je spínací od fy OMRON z Toyoty. Všechny typy autorelé se zasunují do patic a nebo lze jejich zapojení provést pomocí konektorů typu FASTON 6,3. Na tyto fastony potom navlečeme smršťovací bužírku, kterou krátkým nahřátím zpalovače obtáhneme okolo fastonu.

MODUL SE 080 - popis zapojení.

Na relé ( 85 ) paralerně přivedeme záporný ovladací kablík z modulu. POZOR - na tento modrý kablík se nesmí zapojovat nic jiného než relé, ( jeho kolektorový výstup je jen cca 600 mA ) jinak hrozí zničení modulu. Dále připojíme paralerně svorky relé ( 86 ) k svorce "ON" ("15") je to stejný kablík, kterým je napájen modul. Potom modul řádně ukostříme. Všechny tyto ovládací cesty zapojujeme slabým kablíkem a po připojení vyzkoušíme funkci. Nastartujeme motor, a po chvilce musí být slyšet cvaknutí relé. Po vypnutí motoru relé musí odpadnout,.

ZAPOJENÍ SILOVÉ ČÁSTI. Teď budeme používat jen kablíky se silnějším průřezem. Relé, ( svorka č. 30 ) připojíme přímo na kladnou svorku akumulátoru. Za relé ( 87 ) zapojíme pojistkové pouzdro s pojistku pro příslušný obvod. Tím si vytvoříme tři nezávislé obvody - dva stejné, které odděluje pojistka 15A a jeden s poj. 10A. Tyto jednotlivé obvody připojíme přímo na přední světla jak je vidět na posledním obrázku vlevo dole. Vývod s pojistkou 15A na levou stranu potkávacího světla. Druhý vývod 15A na pravou stranu potkávacího světla a vývod s pojistkou 10A na LEVOU stranu obrýsového světla. ( parkovačka ) O pravou obrýsovku se nemusíme obvykle zajímat, protože bývá samostatná ale propojena s levou, uvnitř vozu. Obrýsové světla lze zapojit i bez relé a místo něj použít diodu na min. proud >6 A. V tom případě vynecháme ze schematu obrýsové relé ( KRESLENO ŽLUTĚ ) a připojíme diodu v propustném směru tak, jak je tam modře čárkovaně nakreslená. Relé nebo diodu je NUTNÉ použít pro oddělění obvodu obrýsových a potkávacích světel. Tím jsme napojily silovou část, a můžeme vše vyzkoušet. Opět tedy nastartujeme motor, a pochvilce se musí rosvítit jak obrýsová světla vpředu i vzadu, tak potkávací tlumené (pokud je lukas přepnut na tlumené. ) Je potřeba tedy dokoupit ještě jedno nebo dvě relé, diodu 6A ( podle potřeby ), 3x poj. pouzdro, dvě poj.15A a jednu poj. 10A a vhodnou délku kablíků a pomocný materiál jako např. izolační pásku PVC a konektory faston 6,3, smršťovací bužírku na fastony apod.

Vhodný modul : http://www.vysilackymilin.cz/detail/katalog/automaticke-rozsveceni-svetel/modul-pro-automaticke-rozsvecovani-svetel_884/MODUL ARS - SMART - popis zapojení.

U tohoto modulu ARS-smart , je uvnitř už vestavena jak dioda na oddělení obrýsových světel, tak jedno silové relé na potkávací světla. Proto bude asi výhodnější koupit tento modul, rozdíl ceny je jen pár kaček a montáž bude o hodně jednoduší, jak je vidět z obrázku. Dokoupíme tedy jen tři pojistková pouzdra, dvě pojistky 15A a jednu 10A, fastony 6,3, pásku, kablíky, smršťovací bužírku, apod. Vývod z diody vedeme přes poj. 10A přímo na LEVOU stranu obrýsového světla. O pravou stranu obrýs. sv. se nemusíme obvykle zajímat, protže je propojena uvnitř ve voze.

Dále jak vidíme na obr. je uvnitř vložen jeden silový kontakt relé - ten použijeme na potkávací světla. Jednotlivé obvody potk.sv. oddělíme opět pojistkami 15A. Od všech pojistek vedeme kabely přímo na přední světla kde je u patic žárovek připojíme nejlepe naletováním a dobře zaizolujeme, jak je vidět dole vlevo na obrázku. Všechny kabely silové části musí mít dostatečný průřez !! Použití slabých a silných kablíků je vidět i na schema. Tímto modulem je tedy instalace zase o něco jednodušší !

http://www.kuncicky.cz/automaticky-spinac-svetel-ARSSMART/

A tady jsou stránky přímo výrobce tohoto skvělého modulu :

http://www.zetron.cz/zetron/index.php?menu=48&detajl=210&cl=61

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ

Umístění modulu, relé a pojistek do auta je možné kdekoli. Příklad jak jsem já provedl montáž do mého auta ( N 16 ) je vidět na dvou obrázkách. Vlevo na obrázku je detail "naletování" na stávající kabeláž u předních světel. Na pravém obrázku je vidět trojice přidaných pojistek včetně pojistkových pouzder slepených k sobě v jeden blok a přidané dvě NISSAN relé ( pochází ze Sunny ). Neměl jsem na ně ale origo patice a tak jsem připojení provedl klasicky - faston 6,3 a smršťovací bužírka. Všechny tři místa v boxu byly prázdné a tak se naskytlo jejich využití. Po montáži je box opět uzavřen origo víkem. Modul automatického rozvěcení je umístěn u ventilátoru topení za kastlíkem v nohou spolujezdce. Tam je modul také ukostřen a připojen na "ON ( "15" ) - konkretně na autozásuvku, protože ta je pod napětím jen po otočení klíčku do polohy "ON" a je nejblíže dostupná. Tento kablík spolu s ovládacím kablíkem je potom protažen ucpávkou ( která se taky nachází za kastlíkem ) do motorového prostoru a do boxu s relé.

A protože jsem tu někde taky četl dotazy ohledně zapojení zásuvky na přívěsný vozík, tak ještě přidávám toto schema zapojení.
Závěrem Vám přeji uspěšnou montáž a hodně šťastných Km. Na jakékoli dotazy rád odpovím, s výhodou lze použít diskusi pod tímto článkem a nebo prostřednictvím interní pošty a e-mailu : nissan.almerka@seznam.cz

Váš ALMERKA Martin

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Malá chybka v článku 23 kovak xxxmichal
7 let, 24 dnů Malá chybka v článku

Foto galerie


Články